Paardengedrag | Aanbod
46
page-template-default,page,page-id-46,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Aanbod

Aanbod

Op uw locatie:

 

Gedragsevaluatie

Gedragsanalyse (een afgewerkt pakket):

Na een eerste telefonisch contact, stuur ik u een vragenlijst door die je me dan terug bezorgt. Moest je er ook een filmpje van hebben, mag je dit zeker meesturen. Vervolgens maken we een afspraak en kom ik tot bij u, waar je paard staat. We overlopen eerst de ingevulde vragenlijst, waarbij ik waarschijnlijk nog meer vragen zal hebben. Dan gaan we het paard in zijn omgeving/situatie bekijken waar hij/zij het ongewenste gedrag vertoont. Het hele bezoek zal ongeveer 2 uur in beslag nemen. Op basis van al de verzamelde informatie stel ik dan een diagnose met daarbij een therapie (zie voor voorbeeld: Behandelingsplan) op.  Dit zal ongeveer een week duren. Samen kunnen we dan dit plan bespreken en kan u het zelf uitvoeren. U mag me nadien nog contacteren moest er bij de implementatie onduidelijkheden zijn. Op aanvraag kan ik u ook meer begeleiden bij het uitvoeren van het therapieplan.

Voor wie:

Elk paard met een ongewenst gedrag heeft, en waarbij je hier daadwerkelijk ook iets aan wil doen, volgens een duidelijk uitgewerkt plan. Je kan dit dan zelfstandig doen, of met begeleiding van mezelf.

Praktisch: Stuur me een mailtje met de vermelding “Gedragsevaluatie” en dan neem ik contact met je op.

Begeleiding van probleempaarden

Gedragsbegeleiding (op uurbasis)

Na een eerste telefonisch contact, stuur ik u een vragenlijst door die je me dan terug bezorgt. Moest je er ook een filmpje van hebben, mag je dit zeker meesturen. Vervolgens maken we een afspraak en kom ik tot bij u, waar je paard staat. Samen gaan we dan aan de slag om het ongewenste gedrag van je paard af te leren. Dit kan eenmalig zijn, of meerdere sessies vragen, afhankelijk van het probleem. Ik geef u ook “oefeningen” mee, die we dan de volgende sessie kunnen bekijken, bijsturen en/of op verder bouwen.

Voor wie:

Iedereen die bij zijn paard met een ongewenst gedrag heeft, en hier daadwerkelijk ook iets aan wil doen volgens een duidelijk uitgewerkt plan. Je kan dit dan zelfstandig doen, of met begeleiding van mezelf.

Praktisch:

Stuur me een mailtje met de vermelding “Gedragsbegeleiding” en dan neem ik contact met je op.

Grond- en relatiewerk

Het belang van grondwerk legt niet alleen de focus op het paard, maar zeker ook op jezelf. Je eigen lichaamstaal, bewegingen en handelingen hebben een grote invloed op het paard, het is “communiceren”. Door ook op jezelf te letten, zal je automatisch verbetering/veranderingen bij het paard zien. Heel wat mensen hebben ook angst van paarden, in welke vorm dan ook. Door te gaan werken aan je eigen houding, en je paard beter te leren “lezen”, kan ook hier uiteindelijk de onderlinge relatie verbeteren. Ik ben van mening dat ieder paard, mens en/of combinatie anders is. Daarom bespreek ik ook liever op voorhand waar we aan gaan werken, zodat de verwachtingen ook duidelijk ingevuld zullen worden. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn: omgang met je paard, volgen en leiden, loswerken, schriktraining, trailer laden, aanleren van bepaalde gedragingen, gymnastiserende oefeningen, basis vrijheidsdressuur …

Formules:

 • Privé-les: 1u op een door jou aangegeven locatie
 • Combi-les: 1u wordt opgesplitst tussen twee deelnemers Tarief
 • Voor meer personen verwijs ik naar de sectie “workshops

Voor wie:

Iedereen die de relatie met zijn paard wil verbeteren en/of bepaalde gedragingen van zijn paard wil aanleren.

Praktisch:

Alle grond- en relatiewerk wordt uitgevoerd op een onderlinge afgesproken locatie. Dit kan bij u thuis zijn, een manege, pensionstal, …. in die mate dat de locatie dit toelaat.

Voor de beginner

Meer en meer kinderen en volwassenen vinden de weg naar het paardrijden en een logische stap is dat men een manege zoekt, om zo de eerste paardrijlessen te krijgen. In de meeste gevallen wordt men naar een paard verwezen om dit op te zadelen en moet men onmiddellijk beginnen te rijden. Dat is inderdaad de bedoeling van de nieuwe ruiter, maar zou het niet interessant zijn om tevens meer te weten te komen over “het paard”? Naast wat meer achtergrondinformatie van wat een paard eigenlijk is, hoe het reageert en wat “paardentaal” betekent, is een basis grondwerk heel leerzaam en zal de relatie tussen paard en ruiter verbeteren. Dit is niet enkel voor een goed paardenwelzijn, paardenrelatie, maar ook naar een veilige omgang zeer nuttig!

Heel dikwijls zien we ook kinderen die beginnen te rijden, waarvan de ouders zelf nog nooit een paard gezien hebben, en misschien ook zelf geen interesse voor paardrijden hebben, maar voor de kinderen doet men alles. Moest men je dochter of zoon wat kunnen helpen met een paardje uit de stal/weide halen, mee opzadelen, … zou dit voor je kind heel leuk zijn! Men hoeft daarvoor geen ruiter te worden, maar wat kennis waarvan je kind een interesse vertoont zou het inlevingsvermogen zeker vergroten.

Formules (standaard 1u):

 • Theorie basiscursus “Paarden begrijpen”: hier wordt de basis uitgelegd van wat een paard eigenlijk is, wat het natuurlijk gedrag is, de relatie paard-mens, en hoe men het beste met een paard kan omgaan.
 • Praktijk basiscursus “Paarden begrijpen”: alles wat in de theorie gezien is, wordt hier in de praktijk toegepast. Op de locatie van je paard leren we alles over stalmanagement, hoe paarden benaderen, kijken naar paarden lichaamstaal. Dit is steeds in samenspraak met de locatie van je paard.
 • Theoriecursus “Omgang met paarden”: dit is een vervolg op de basiscursus, waar we dieper ingaan op hoe een paard reageert op allerhande prikkels van de omgeving, hoe je dit kan herkennen en wat je zelf kan doen. Leiden en volgen worden nadert uitgelegd.
 • Praktijkcurus “Omgang met paarden”: de theorie wordt in praktijk omgezet, we gaan aan de slag met een paard. Observeren van een paard, kijken en herkennen van zijn lichaamstaal en hoe hij communiceert. Vervolgens beginnen we met volg en leidoefeningen.

Voor wie:

 • Beginnende kinderen
 • Beginnende volwassenen
 • Ouders van kinderen (voor- of gedurende het rijden van hun kinderen)
 • Mensen die gewoon interesse hebben in een basis paarden begrijpen en omgang

Praktisch:

De cursussen kunnen gegeven worden op de locatie naar keuze: bij je thuis, de manege, pensionstal, een andere locatie die volgens jou geschikt zou kunnen zijn. Indien er verder interesse is om nog dieper op paardengedrag en omgang in te gaan, kan dit altijd in wederzijds overleg besproken worden.

 

Voor afspraken of meer uitleg kan je me altijd een mailtje sturen.

Workshops – clinics – lezingen

Veel problemen met paarden ontstaan door (onbewuste) onwetendheid. Het delen van kennis i.v.m. de ethologie, leerprincipes, etc kunnen iedere paardeneigenaar helpen om de relatie met zijn paard te verbeteren. Op basis hiervan kan ik verschillende zaken aanbieden om bepaalde aspecten te verduidelijken.

Cursussen:

Algemene paardengedrag: Ethologie of gedragsbiologie bestudeert het gedrag van dieren. In deze cursus gaan we in op de basisgedragingen van een paard: waarom doen paarden wat ze doen en hoe kan ik ze beter begrijpen? Hoe kan ik het welzijn van mijn paard verbeteren? De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Evolutie en domesticatie van het paard
 • Sociale organisatie van het paard als kuddedier
 • Levensloop van het veulen tot volwassen paard
 • Welzijn & stress bij paarden

 

Hoe leert een paard: In deze cursus gaan we dieper in op de leerprocessen van een paard. Welke leerprincipes bestaan er en hoe gebruikt een paard dit. Ook hoe kunnen wij, gebruikmakende van deze leerprincipes, beter met paarden omgaan en ze trainen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Gedrag en leren
 • Leerprincipes
 • Kenmerken, vormen en fasen

 

Angst en schrikgedrag: Daar paardenprooi- en vluchtdieren zijn, komen angst) en schrikreacties vel voor. In deze module gaan we hier dieper op in, met de volgende onderwerpen:

 • Natuurlijk- en aangeleerd gedrag
 • Oorzaken van angst
 • Omgaan met angstige paarden

 

Paardencommunicatie: paarden communiceren op een hel andere manier dan wij mensen. Om hun beter te verstaan is het belangrijk dat we die “taal” ook verstaan. Hier wordt een overzicht gegeven hoe paarden onderling met elkaar communiceren, wat dit betekent en hoe wij het kunnen erkennen en er op inspelen.

 

Gedragsproblemen bij paarden: Omgang met paarden verloopt niet altijd zoals men zou wensen. Paarden vertonen soms een gedrag dat niet zo aangenaam is, of in bepaalde omstandigheden gevaarlijk kan zijn. Wij mensen noemen dit een “gedragsprobleem”, maar vanuit het perspectief van het paard is dit misschien een niet zo onlogische reactie. Het verstaan van dit “ongewenst gedrag” en weten wat men er aan kan doen, zou de relatie tussen mens en paard verbeteren. In deze module gaan we specifiek dieper in op gedragsproblemen bij het paard, de verschillende soorten en oorzaken, en wat we hier aan kunnen doen:

 • Natuurlijk- en aangeleerd paardengedrag
 • Afwijkend en ongewenst gedrag
 • Oorzaken van probleemgedrag
 • Wat kunnen we aan ongewenst gedrag doen

Andere onderwerpen op uw aanvraag kunnen altijd besproken worden.

 

Workshops:

Schriktraining: De workshop start met eerst wat meer theoretische toelichting i.v.m. angst en schrikgedrag. Vervolgens gaan we met de paarden praktisch aan de slag en leren we hen om te gaan met allerhande objecten die ik mee breng. Voor meer informatie, wensen en afspraken kan je me altijd een mailtje sturen.

Andere workshops, gerelateerd aan de theoriecursussen kunnen altijd besproken worden.

 

Formules:

 • Cursussen (standaard 2u): hierbij wordt gedurende een 2-tal uur een presentatie gegeven over een op voorhand besproken onderwerp. Min 6 deelnemers, max afhankelijk van de locatie.
 • Workshops: gedurende een halve dag gaan we eerst wat theorie doornemen over een op voorhand afgesproken onderwerp,  om dit vervolgens in de praktijk om te zetten. Aantal deelnemers afhankelijk van het onderwerp.

 

Voor wie: Iedereen (ruiter, begeleider of “leek”) die interesse heeft om zijn algemene paardengedragsinteresse te verruimen.

Indien je zelf aan een bepaald onderwerp denkt, kan je me altijd ’n mailtje en kunnen we dit samen bespreken.

Wetenschappelijke ondersteuning

Er zijn heel veel mogelijkheden om meer te weten te komen over paarden, hun gedrag, omgang, rijden, problemen etc. Maar wat is er nu eigenlijk juist? Wat en waar kan men informatie vinden? Kan men alles geloven wat men op het internet vindt, wat vrienden en/of kennissen vertellen?

Indien je een bepaalde vraag/probleem hebt, en hier meer informatie over zou willen, kan ik je helpen met een juist antwoord te zoeken. Hierbij maak ik gebruik van de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek, voor zover over je vraag/probleem reeds iets geweten is.

 

Je kan me altijd een mailtje sturen met je vraag/probleem, en ik neem contact met je op om het eerst te bespreken alvorens we van start gaan. Ik vind het heel belangrijk dat we op voorhand weten dat de aanpak en eventuele oplossingen zullen voldoen aan jouw verwachtingen !

A ➜ Z

Dit aanbod geeft een algemeen, breed overzicht van paarden, paardengedrag en hun toepassingen.

Een ideaal pakket voor beginners die meer te weten willen komen over paarden.