Paardengedrag | Jerry Snoeks
3
archive,author,author-jerry-snoeks,author-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Auteur: Jerry Snoeks

13 mrt Wat is het effect van lichtverhoudingen bij trailer laden

Journal of Veterinary Behavior (3) 2008 N. Cross, F. van Doorn, C. Versnel, J. Cawdell-Smith, C. Phillips //

Lichtniveaus maken een verschil met hoe comfortabel paarden zich voelen bij het trailer laden. Een studie aan de Universiteit van Queensland in Australië ging na wat het effect was van helder licht versus gedimd op het stress niveau van paarden.

De geteste paarden waren allemaal jaarlingen die via positieve beloningen geleerd werden om rustig de trailer op te gaan.

Onderzoekers vonden dat paarden die vanuit een lichte of donkere omgeving in een lichte of donkere trailer gingen, geen significante verhoging in hartslag of andere tekenen van grotere angst vertoonden.  De jaarlingen had wel een lichte angst, wat normaal was.

Echter in 1 situatie zag men wel duidelijke verschillen. Indien paarden van een helder verlichte omgeving in een slecht verlichte trailer gingen, zag men een grotere angst en twijfel. Ze verlaagden hun hoofd meer om aan de grond te snuffelen en wilden meer van de loopplank af. Dit effect zag men niet wanneer paarden van een donkere omgeving in een donkere trailer gingen.

 

Lees meer

13 mrt Heeft continue of beperkte aanwezigheid van hooi of een liksteen invloed op kribbebijten?

A preliminary investigation into the effect of ad libitum or restricted hay with or without Horslyxon the intake and switching behaviour of normal and crib biting horses    M.J.S. Moore-Colyer, A.Hemmings, N. Hewer//

Om obesitas te vermijden bij paarden, geven sommige eigenaars beperkter hooi en soms ook een liksteen. De vraag is of dit een invloed heeft op reeds bestaand stereotype gedrag kribbebijten. In dit onderzoek werden paarden blootgesteld aan ad libidum of beperkte hoeveelheid hooi, en tevens met en zonder een liksteen. De resultaten bevestigden in eerste instantie dat stereotype paarden “verslaafd” zijn aan de vrijstelling van dopamine door het kribbebijten, en dat dit niet beïnvloed wordt door ad libidum/beperkt hooi of een liksteen. Men zag wel meer likken aan de liksteen bij de stereotype paarden wat ook gerelateerd zou kunnen zijn aan een grotere vrijgave van dopamine. Een liksteen geeft de stereotype paarden een bijkomende activiteit (naast het hooi eten en rust activiteiten) maar de frequentie van kribbebijten bleef daar dit gedrag waarschijnlijk reeds gevestigd is. Deze paarden vertonen in’t algemeen meer activiteiten in de stal en veranderen hun gedrag meer frequent dan gewone paarden. Dit onderzoek zegt niets over het meer of minder ontstaan van kribbebijten indien ad libidum hooi of een liksteen gegeven wordt.

Lees meer

10 jan Behavior of horses on pasture in relation to weather and shelter – A field study in a temperate climate

Journal of Veterinary Behavior 10 (2015) Melissa G. Snoeks, Christel P.H. Moons, Frank O. Ödberg, Maarten Aviron, Rony Geers //

In dit onderzoek werd er gekeken naar het gebruik en gedrag van paarden op weides met verschillende soorten beschuttingen (gebouwde of natuurlijke beschutting). Tevens werden de weersomstandigheden mee bekeken. Ook hun gedragsreacties naar de aanwezigheid van insecten werden genoteerd.

De gebouwde beschuttingen werden gemiddeld 37,6% gebruikt, waarbij statistisch gezien meer de gebouwde beschuttingen werden gebruikt dan de natuurlijke.

Bij temperaturen onder 7.1 gr C (onder de beschutting was het warmer) en boven 25.2 gr C (onder de beschutting was het frisser) werd de gebouwde beschutting meer gebruikt.

Onafhankelijk van de temperatuur werd de beschutting meer gebruikt bij een hogere windsnelheid met regenval. Bij thermo-neutrale omgeving werd de beschutting ook meer gebruikt, wat waarschijnlijk te wijten is aan de aanwezigheid van insecten.

Samengevat, de aanwezigheid van een beschutting op weides is degelijk van belangrijk voor de bescherming van (en het gebruik door) paarden, zeker gedurende warme, koude, natte, winderige en veel-insecten dagen.

31 Jul 2015

Lees meer

22 sep Toeschouwers veroorzaken een hoger stress gehalte bij ruiters t.o.v paarden

Een recent onderzoek toonde aan dat ruiters meer tekenen van stress vertonen bij het uitvoeren van een dressuurproef bij aanwezigheid van toeschouwers dan in training (zonder toeschouwers en in de zelfde piste). De aanwezigheid van toeschouwers heeft minder effect op hun paarden.
Zij vonden verhoogde cortisol en hartslag in paarden en ruiters, met geen verschil tussen openbare uitvoering en de trainingen. De hartslag stijging was echter meer uitgesproken bij de ruiters. In contrast, de aanwezigheid van toeschouwers had geen significant effect op de hartslagfrequentie-toename bij de paarden.
Bij de ruiters vonden zij ook een meer uitgesproken verschil in de hartslag variabiliteit bij het uitvoeren van in aanwezigheid van toeschouwers, in vergelijking met wanneer er geen toeschouwers aanwezig waren. Paarden toonden echter geen dergelijke verschil.
De onderzoekers concluderen dat paarden en ruiters verschillend reageren op de uitdagingen in verband met de paardensport. Toeschouwers zorgen voor een acute stress respons bij ervaren ruiters, maar veroorzaakt geen bijkomende stress bij ervaren paarden.

Riders toon meer tekenen van stress bij het uitvoeren van in de voorkant van de toeschouwers dan in training. De aanwezigheid van toeschouwers heeft minder effect op hun paarden, volgens recent onderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team onder leiding van Prof Christine Aurich aan de Weense Universiteit voor Diergeneeskunde, en werd gepresenteerd op de 2012 International Equitation Science Conference in Edinburgh door Mareike Becker-Birck

Ze legde uit dat ze paarden en ruiters gecontroleerd, zowel tijdens een openbare uitvoering en tijdens een trainingssessie in dezelfde arena waar toeschouwers waren niet aanwezig.

Voedingsgedrag

Het maximaliseren van inname van water na het sporten

Voordelen van het voeden van meerdere ruwvoeders

Effect van kleur op gedrag

Favoriete smaken

Effect van licht op het laden van

Toeschouwers spanning ruiters niet paarden

Verslag door Mark Andrews. Online gepubliceerd 30.08.12
Acht paarden en zeven ervaren ruiters namen deel aan een klassieke dressuur presentatie die airs boven de grond inbegrepen.

Onderzoekers opgenomen hartslag, hartslagvariabiliteit en cortisol niveaus van paarden en ruiters. Ze de stress-responsen in vergelijking tijdens de twee voorstellingen met en zonder toeschouwers.

Zij vonden dat cortisol verhoogd in paarden en ruiters, met geen verschil tussen openbare uitvoering en niet-openbare trainingen. Verhoogde hartslag in zowel paarden en ruiters tijdens de training en openbare uitvoering. In ruiters, de hartslag stijging was meer uitgesproken tijdens de openbare uitvoering dan in opleiding. In contrast, de aanwezigheid van toeschouwers had geen significant effect op de hartfrequentie toename paarden.

In ruiters, vonden zij ook een verschil in de hartslagvariabiliteit geeft meer uitgesproken sympathoadrenal activiteit bij het uitvoeren van in de voorkant van de toeschouwers in vergelijking met wanneer er geen toeschouwers aanwezig waren. Paarden, toonde echter geen dergelijke verschil.

De onderzoekers concluderen dat paarden en ruiters verschillend reageren op de uitdagingen in verband met de paardensport. Toeschouwers veroorzaakte een acute stressrespons bij ervaren rijders, maar heeft extra belasting geen aanleiding geeft tot ervaren paarden.

Lees meer

06 aug Twee onderzoeken i.v.m. Monty Roberts’ Join-up/Round pen

Een eerste onderzoek aan The Hartpury College in Engeland toonde aan dat het gebruik van de Monty Roberts horsemanship methode voor en gedurende het opleggen van een zadel, en een ruiter voor de eerste keer in het zadel, resulteerde in lagere hartslag, in vergelijking met de conventionele methode om paarden zadelmak te maken. Ook bij rijtesten (na 20 dagen) scoorden de paarden beter.

Een ander onderzoek, uitgevoerd aan de universiteit van Sydney suggereert dat de round pen methode gebaseerd is op angst en veiligheid. Het paard wordt verplicht te kiezen tussen herhaaldelijk angstig te zijn, of bij de trainer te blijven. Dus bij de round pen techniek is het niet zo zeer dat het paard ons volgt omdat het denkt dat wij ook een paard zijn, maar eerder uit het vermijden van de angstige situatie waarin het wordt opgejaagd. En dit is uiteindelijk niet echt paardvriendelijk zoals beweerd wordt.

Zo zie je maar dat ook wetenschappelijk onderzoek, afhankelijk van wat je onderzoekt, voor- of tegen kan zijn.

 

 

Lees meer

28 mei Risicofactoren voor probleemgedrag bij bereden paarden

Equipment and training risk factors associated with ridden behaviour problems in UK leisure horses. Hockenhull, 2012.

Gedragsproblemen gerelateerd aan rijden komt men bij recreatieve ruiters regelmatig tegen. Dit kan uiteindelijk gevolgen  hebben voor het welzijn van het paard en de veiligheid van de ruiter. Deze studie had als doel om risicofactoren te identificeren met bereden gedragsproblemen bij recreatie paarden in het Verenigd Koninkrijk.
Op basis van een internet-enquête werden gegevens verzameld van 791 (vrije-tijds)paarden.
Er werd aan de eigenaren gevraagd naar 15 verschillende gedragsproblemen .
Risicofactoren gerelateerd aan de gedragsproblemen werden in 3 groepen verdeeld:

–          Ontwerp en passen van het zadel: slecht passende zadels vertonen zeker een verhoogd risico op gedragsproblemen. En indien het zadel goed past, blijkt een dressuurzadel een lager risico te geven dan bv een veelzijdigheidszadel.

–          Hoefverzorging: indien behandeling door de hoefsmid langer dan 7 weken was, ziet men een stijgend “ongemaksgedrag”.

–          Training: het gebruik van ‘kunstmatige” hulpmiddelen met een resultaatgerichte trainingsaanpak, geeft een verhoogd risico op gedragsproblemen in tegenstelling tot meer tijd doorbrengen met het paard buiten de trainingsuren (paardgerichte aanpak).

De bevindingen van deze studie benadrukken het gebrek aan empirisch onderzoek op dit gebied en stellen factoren die zouden kunnen profiteren van toekomstig experimenteel onderzoek, het verkennen van causaliteit en de etiologie van bereden gedragsproblemen.

Lees meer

29 apr Headshaking: niet enkel gewoon een “gedragsprobleem”

Headshaking: – An alternative hypothesis – Knottenbelt D., 2012

Headshaking wordt tegenwoordig dikwijls bekeken als een gedragsprobleem, waarbij maar al te snel de diagnose verveling of stress gesteld wordt. Echter, headshaking is erkend als een neurologische aandoening bij paarden gekenmerkt door onwillekeurige, hyper-reflex, op en neer, draaiende of heen en weer bewegingen van het hoofd. Dit ziet men tijdens gedefinieerde activiteiten zoals lichamelijke inspanning of in bepaalde omstandigheden bij het blootstelling aan regen, kou, stof of wind. Een groot deel van paarden tonen de ergste symptomen tijdens het sporten (al dan niet bereden), en de ernst varieert van paard tot paard. Sommige paarden worden hierdoor zodanig afgeleid en reageren niet op gereden of verbale signalen.
Therapie is momenteel beperkt tot het gebruik van steroïden of managementwijzigingen.
De grote verscheidenheid aan voorgestelde “oorzaken” suggereert dat er niet 1 algemene oorzaak is, maar bij alle gevallen is men wel overtuigd van de betrokkenheid van de nervus trigeminus. Dit is de belangrijkste sensorische zenuw naar het gezicht, mond en neus. De pijn die het paard voelt, is “waargenomen” pijn (neuropathisch), en dus geen inflammatoire pijn waardoor pijnstillers niet echt effect hebben.

Headshaking worden vaak verergerd door inspanning of bepaalde milieu-omstandigheden. Soms verergeren de symptomen in fel licht, bij regenachtig en/of winderige weer, warmte of koude, stoffige of vochtige omstandigheden. De uitlokkende factor kan zelfs een kwestie van intranasale luchtturbulentie zijn (bv indien een paard harder ademt waardoor de nasale mucosa meer blootgesteld zijn aan deeltjes, koude, vocht, stof, pollen, enz.).

Meer neurologisch wetenschappelijk onderzoek is nodig om zo uiteindelijk het welzijn van paarden te kunnen verbeteren.

Lees meer

13 apr Abnormaal gedrag in de stal hangt af van welke (paardensport) discipline men beoefent

The prevalence of abnormal behaviour in dressage, eventing and endurance horses in relation to stabling. P. McGreevy 1995.

In dit onderzoek werd mogelijks abnormaal gedrag van paarden, die ingezet worden bij dressuur, eventing en endurance, bestudeerd in verhouding tot de tijd die ze op stal staan. Op basis van een vragenlijst werden de volgende stereotype gedragingen gescoord: hout-bijten, weven, krib-bijten, lucht zuigen en box lopen. De relatie tussen de tijd op stal en de prevalentie van stereotiep gedrag werd onderzocht. Hieruit kon men besluiten dat het discipline afhankelijk was: bij dressuur en eventing paarden is er een verhoogd risico op deze stereotypen in vergelijking met endurance paarden.

Lees meer

27 mrt Mogelijke oorzaken bij het ontstaan van agressie bij paarden

Naar agressie van paarden is er al heel wat onderzoek verricht. oorzaken kunnen heel uiteenlopend zijn, maar de volgende punten kunnen wel een belangrijke rol spelen:


Pijn.
Loopt hij kreupel of ligt er een slecht passend zadel op de rug? Of heeft je paard ergens een wonde? Pijn kan zowel een uitwendige als een inwendige oorzaak hebben, zodat je het misschien niet altijd kan zien.
Angst. Dwing je je paard ergens langs waarvan hij eerder is geschrokken? Singel je heel plotseling aan waardoor je paard schrikt? Heeft hij een vroegere negatieve ervaring gehad met bijvoorbeeld een bepaald voorwerp, een omgeving, een handeling? Misschien is het zelfs klassiek geconditioneerd?
Verveling. Een paard dat het grootste deel van de dag in een stal wordt opgesloten is afhankelijk van ‘zijn’ mens. Als die ook nog eens langsloopt zonder om te kijken is schoppen tegen de stal een logische reactie. Het levert misschien een snauw op, maar ook dat is aandacht.
Dominantie. Sommige paarden zijn graag de baas en willen de hoogste plaats in de rangorde. Maar jij bepaalt waar je paard naartoe gaat en wilt niet dat je paard als een ongeleid projectiel over het wedstrijdterrein rent. Voor je het weet heb je een continue discussie over het leiderschap.
Territoriaal gedrag. Een paard dat opgesloten staat op stal kan die stal als zijn terrein beschouwen. Iedereen die onaangekondigd binnenstapt wordt als indringer beschouwd.
Ziekte. Tumoren kunnen ervoor zorgen dat de hormoonhuishouding van streek raakt of dat er een soort van kortsluiting ontstaat in de hersenen. Hierdoor kunnen paarden, in zeldzame gevallen, agressief gedrag vertonen.

Lees meer

09 mrt Is er een verschil tussen paarden rechtstreeks belonen of via een secundaire “beloning” (bv clicker)

The efficacy of a secondary reinforcer (clicker) during acquisition and extinction of an operant task in horses (Williams et al., 2003)

Clicker training is een methode die reeds lang bestaat en bij verschillende diersoorten toegepast wordt in het trainen en aanleren van bepaalde gedragingen. In 2003 werd er reeds een onderzoek gedaan waarbij paarden ofwel een rechtstreekse beloning (primary reinforcer) ofwel via bv een clicker en dan de beloning (secundary reinforcer) getest werden bij het aanleren van een bepaald gedrag. Het resultaat suggereert dat voor beide trainingsmethodes de aangeleerde taak even snel ging en ook het uitdoven (extinctie) geen verschil oplevert.

Lees meer