Paardengedrag | Wetenschappelijk onderzoek
6
archive,paged,category,category-wetenschappelijk-onderzoek,category-6,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Wetenschappelijk onderzoek

21 feb Het belang van geheugen bij klassieke conditionering

Memory processes in classical conditioning (E. Bouton et al, 2004): Een belangrijk onderscheid dat steeds gemaakt moet worden is het verschil tussen leren en uitvoeren. De uiteindelijke bedoeling is om het geleerde te laten uitvoeren, en hier speelt het geheugen een belangrijke rol.  Bv uitdoven betekent niet dat het paard het “ge-onleerd” heeft, maar het gedrag gewoon niet meer vertoont. En dit kan van verschillende factoren afhangen (conflicterende associaties afhankelijk van de omgeving/context). Klassieke conditionering is daarom veel complexer dan de meesten denken. Het linken van een ongeconditioneerde stimulus aan een neutrale stimulus (wat dan een geconditioneerde stimulus wordt), hangt van veel factoren af, waarbij zeker het korte termijn-geheugen en andere prikkels een belangrijke rol spelen.

Lees meer

11 feb Wat betekent “leren” voor paarden?

Learning about horses What is equine learning all about? (Heitor F. et al, 2007): Naast de psychologische dimensie van paardengedragsonderzoek, spelen biologische aspecten ook een rol. In dit artikel worden antwoorden gegeven op de volgende vragen: (1) wat betekent “paarden leren”, (2) wat voor informatie nemen paarden in zich vanuit hun omgeving en wat doen ze daar mee, (3) wat is de toegevoegde waarde van leren, (4) wat zijn voor- en nadelen vanleren en (5), welke omgevingen faciliteren leren?

Lees meer

11 feb Paard en leren: toekomstige uitdagingen

Equine learning behaviour What we know what we don’t and future research priorities (Goodwin D., 2007): Als aanvulling op het Murphy artikel, worden het belang van vergelijkbaar intellect, de rol/belang/juiste definitie van imprinting en “learned helplessness” als verdere onderzoeksopportuniteiten naar boven gebracht. Ook daar het NIET bewezen is dat paarden anders leren dan andere dieren, betekent NIET dat ze op dezelfde manier leren. En zijn experimenten, waar paarden afzonderlijk “onderzocht” worden, representatief voor het leven van een paard in een omgeving met allerhande rond hun?

Lees meer

11 feb Paardenleergedrag: wat is geweten?

In dit artikel: Paardenleergedrag en de toepassing bij training voor paarden blijft een belangrijk onderzoeksonderwerp. Ook op cognitief vlak is er nog veel werk om dit beter te verstaan. Paarden nemen veel prikkels waar via de ogen, maar ook op het visuele vlak is er nog maar weinig onderzoek gedaan. Idem met de verschillen tussen vrijlevende en gedomesticeerde paarden (bv motivationele factoren etc). Dit artikel geeft een mooi overzicht over de uitdagingen bij het verdere onderzoek naar hoe paarden leren.

Lees meer

11 feb NHS training versus klassieke: verschillen?

A comparison of sympathetic and conventional training methods on responses to initial horse training (Visser E. et al, 2009): 28 Paarden werden getraind volgens ofwel de klassieke trainingsmethode ofwel volgens een natural horsmanship methode, waarbij gedrags- en bepaalde biologische observaties uitgevoerd werden. De resultaten suggereren dat paarden met de natural horsemanship methode met dezelfde resultaten getraind kunnen worden, maar blijken minder gestresseerd te zijn dan paarden getraind volgens de klassieke methode.

Lees meer

11 feb Positieve interacties met het paard: goed geheugen?

Positive interactions lead to lasting positive memories in horses, Equus caballus (Sankey C. et al, 2010): Sociale interacties bij paarden is heel belangrijk. Bij dit onderzoek werden een aantal jonge paarden getraind met positieve bekrachtiging (beloning) en men zag positieve reacties van de paarden naar de mensen toe. Het verhoogde het contact en de interesse van de paarden, niet alleen na de training, maar zelf maanden daarna.

Lees meer

11 feb Beperkingen van paard en mens bij leren

Equine learning behaviour Limits of ability and ability limits of trainers (Creighton E. 2007) : De leerprincipes van een paard vormen een onderdeel van de paarden-ethologie. Wij mensen trachten allerhande te bereiken met ons paard maar in veel gevallen zijn we ons niet bewust van / hebben de kennis niet van deze leerprincipes. En al heb je kennis van de leerprincipes, men moet ook gedragsuitdrukkingen en de motivationele status van het paard herkennen, om zo op een juiste manier de leerprincipes te kunnen toepassen. Trainen van paarden is dus eigenlijk een combinatie van leerprincipes en het paard kunnen “lezen”, zodat men er gepast mee kan werken om iets te bereiken.

Lees meer

11 feb Paardenleergedrag: wat is geweten?

Equine learning behaviour: Common knowledge and systematic research (CooperJ., 2006):Indien je op internet een zoekopdracht uitvoert i.v.m. “leren &  paarden” krijg je zelfs meer hits dan indien je dit voor ratten doet. Ga je naar echt wetenschappelijke databases, dan is de hit voor paarden veel lager. Dit toont aan dat er op internet veel te vinden is over “paarden-leren” maar dat lang niet alles wetenschappelijk onderbouwd is. Veel onderzoek gebeurt ook op positieve bekrachtiging terwijl bij het rijden meestal negatieve bekrachtiging gebruikt wordt. Verder worden hier de uitdagingen van wetenschappelijk gedragsonderzoek van paarden beschreven.

Lees meer

11 feb Belang van ethologie en leerprincipes

Roles of learning theory and ethology in equitation (McGreevy P. et al, 2007): Ethologie, of gedragsbiologie bestudeert het gedrag van dieren. Toegepaste ethologie gaat nog een stap verder en onderzoek het dierlijk gedrag in bijzijn van de mens. Paarden-ethologie en ethologisch trainen zijn begrippen die meer en meer gebruikt worden, maar waarbij er soms verwarring bij de interpretatie ontstaat. Dit artikel omschrijft de ethologische uitdagingen bij het werken met paarden en komt met 7 trainingsprincipes naar boven waarbij ethologie en de leerprincipes centraal staan: (1) gebruik de juiste leerprincipes, (2) train gemakkelijk-te-discrimineren signalen, (3) geef geen tegenstrijdige signalen, (4) train 1 reactie per signaal, (5) train alle reacties volgens een opgebouwde structuur, (6) blijf operant geconditioneerde reacties trainen (volhard), (7) vermijd vluchtreacties.

Lees meer